top of page

GROEPSPRAKTIJK PRAAT-PAAL, EEN TEAM VAN ERVAREN LOGOPEDISTEN

Therapie en behandeling van spraak-taal-leerstoornissen in Beringen

Bent u op zoek naar een praktijk voor logopedie in de buurt van Beringen? Dan kunt u terecht bij groepspraktijk Praat-Paal uit Paal.

Met ons team van ervaren logopedisten staan we u of uw kind bij in de behandeling van spraak-taal-leerstoornissen. Elke logopedist in de groepspraktijk heeft zijn eigen specialiteiten, waardoor we een multidisciplinair team vormen. 

Onze logopedisten zijn ervaren paramedici en werken nauw samen met andere medische en paramedische specialisten en indien nodig ook met de school van uw kind. Zo komen we tot een globale aanpak en de beste mogelijke resultaten. Bij kinderen groeit het zelfvertrouwen, waardoor ze beter presteren op school en vaak ook op sociaal niveau sterker in hun schoenen staan.

Logopedie voor kinderen en volwassenen in Limburg

Logopediepraktijk Praat-Paal uit Paal helpt zowel kinderen als volwassenen bij het onderzoek naar en de behandeling van:

Taalontwikkelingsstoornissen

Stemstoornissen

Afasie na een CVA (beroerte)

Slikstoornissen

Hodson & Paden

Articulatiestoornissen

Leerstoornissen zoals dyslexie en dyscalculie

Communicatiestoornissen bij chronische aandoeningen

Oro-myofunctionele stoornissen in het kader van orthodontische behandeling. (OMFT)

Neurologische (verworven) stoornissen

WENST U EEN BEROEP TE DOEN OP EEN ERVAREN TEAM VAN LOGOPEDISTEN? BEL ONS DAN VANDAAG NOG VOOR EEN AFSPRAAK OF CONTACTEER EEN VAN ONZE LOGOPEDISTEN.

bottom of page